Hiến chế Dei Verbum
Tác giả: Hiến chế
Ký hiệu Tác giả: HIE
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001220
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 40
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích