GUIDE TO THE TRAINING Of future priests Concerning The Instrument of Social
Tác giả: GUIDE
Ký hiệu Tác giả: GUI
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001221
Nhà Xuất bản: Saint Paul Pub.
Năm Xuất bản: 1993
Khổ sách: 20
Số trang: 55
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích