Annoncer l'Évangile
Tác giả: Paul VI
Ký hiệu Tác giả: PA-
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0013871
Nhà Xuất bản: Editions du Centurion
Năm Xuất bản: 1976
Khổ sách: 15
Số trang: 93
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích