tình thơ thập tự
Tác giả: Nguyễn Tầm thường
Ký hiệu Tác giả: NG-T
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0013993
Nhà Xuất bản: Đức Mẹ hằng cứu giúp
Năm Xuất bản: 1988
Số trang: 99
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích