Tác phậm triết học
Tác giả: Martin Heidegger
Ký hiệu Tác giả: HE-M
DDC: 142.785 - Triết học hiện sinh vô thần (Nietzsche, Sartre, Heidegger, v.v.)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0014036
Nhà Xuất bản: Đại Học Sư Phạm
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 294
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích