Eckhart, Suso, Tauler - Ou la divinisation de L'homme
Tác giả: Alain De Libera
Ký hiệu Tác giả: LI-A
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0014067
Nhà Xuất bản: Bayard Éditions
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 245
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích