Traité de Droit Canonique - 3
Tác giả: Raoul Naz
Ký hiệu Tác giả: NA-R
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001238
Nhà Xuất bản: Letouzey et Ané
Năm Xuất bản: 1948
Khổ sách: 20
Số trang: 282
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích