Ius Pontificalium
Tác giả: Joachim Nabuco
Ký hiệu Tác giả: NA-J
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Song ngữ
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001239
Nhà Xuất bản: Desclee & Cie
Năm Xuất bản: 1956
Khổ sách: 20
Số trang: 403
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích