Thông điệp ánh rạng ngời chân lý
Tác giả: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II
Ký hiệu Tác giả: PH-G
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0014139
Nhà Xuất bản: ĐGH Gioan Paul II
Năm Xuất bản: 1993
Khổ sách: 20
Số trang: 236
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0064187
Nhà Xuất bản: ĐGH Gioan Paul II
Năm Xuất bản: 1993
Khổ sách: 20
Số trang: 233
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích