Trois Encycliques Sociales - Jean XXIII: Mater et magistra Pacem in terris…
Tác giả: Robert de Montvalon
Ký hiệu Tác giả: MO-R
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001245
Nhà Xuất bản: Editions du Seuil
Năm Xuất bản: 1967
Khổ sách: 15
Số trang: 252
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích