Normae generales
Tác giả: P. Severinus Alvarez - Menendez O.P
Ký hiệu Tác giả: ME-S
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001248
Nhà Xuất bản: Romae
Năm Xuất bản: 1954
Khổ sách: 26
Số trang: 83
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích