Message of His Holiness Pope John Paull II for the Celebration of the…
Tác giả: Message
Ký hiệu Tác giả: MES
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001251
Nhà Xuất bản: Saint Paul Pub.
Năm Xuất bản: 1989
Khổ sách: 20
Số trang: 13
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích