Le nouveau droit des Églises orientales catholiques
Tác giả: René Metz
Ký hiệu Tác giả: ME-R
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001252
Nhà Xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm Xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 239
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích