Mémoriale de la vie chrétienne
Tác giả: Mémoriale
Ký hiệu Tác giả: MEM
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001254
Nhà Xuất bản: Romae
Khổ sách: 20
Số trang: 607
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích