Về con người ngày nay và niềm tin
Tác giả: POUPARD & LUSTIGER
Ký hiệu Tác giả: LU-P
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001263
Nhà Xuất bản: POUPARD & LUSTIGER
Khổ sách: 20
Số trang: 42
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích