Cử hành phụng vụ Chúa nhật Lễ trọng Năm B - T1 : Mùa vọng và Giáng sinh
Tác giả: Cử hành
Ký hiệu Tác giả: CUH
DDC: 263.91 - Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm B/T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0014479
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 152
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0078120
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 152
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích