L'Aurore De La Philosophie Grecque
Tác giả: John Burnet, M. A
Ký hiệu Tác giả: BU-J
DDC: 182.01 - Triết học Hy Lạp trước Socrates
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0014522
Nhà Xuất bản: Payot, Paris
Năm Xuất bản: 1970
Khổ sách: 22
Số trang: 429
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích