Giáo lý Công giáo căn bản T2 (Song ngữ Anh- Việt)
Nguyên tác: Basic catholic Doctrine
Tác giả: Giáo
Ký hiệu Tác giả: GIA
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0014541
Nhà Xuất bản: Tủ sách Tin
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 27
Số trang: 275
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích