History of Ancient philosophy
Tác giả: Ignatius Yarza
Ký hiệu Tác giả: YA-I
DDC: 180.9 - Lịch sử, địa lý triết học Cổ Đại (trước Công Nguyên)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0014888
Nhà Xuất bản: Sinag-Tala
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 22
Số trang: 260
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích