La connaissance du caractère par l'écriture
Tác giả: Jenny Deseyne
Ký hiệu Tác giả: DE-J
DDC: 152.04 - Tâm lý học về nhận thức, hành động, cảm xúc, thúc đẩy sinh học ở con người
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0015349
Nhà Xuất bản: Commercial Transworld
Năm Xuất bản: 1958
Khổ sách: 17
Số trang: 205
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0066510
Nhà Xuất bản: Garnier Frères, Paris
Năm Xuất bản: 1958
Khổ sách: 18
Số trang: 214
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích