Mapping the terrain of the heart
Tác giả: Stephen Goldbart
Ký hiệu Tác giả: GO-S
DDC: 152.04 - Tâm lý học về nhận thức, hành động, cảm xúc, thúc đẩy sinh học ở con người
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0015354
Nhà Xuất bản: Addison-Wesley
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 22
Số trang: 279
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích