The Philosophy of (Erotic) Love
Tác giả: Robert C. Solomon
Ký hiệu Tác giả: SO-R
DDC: 152.04 - Tâm lý học về nhận thức, hành động, cảm xúc, thúc đẩy sinh học ở con người
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0015356
Nhà Xuất bản: University Press of Kansas
Năm Xuất bản: 1984
Khổ sách: 22
Số trang: 518
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích