Monseigneur Romeo
Phụ đề: Une bonne nouvelle pounr les pauvres
Tác giả: Jon Sobrini, S.J.
Ký hiệu Tác giả: SO-J
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0015387
Nhà Xuất bản: Edition Fidelite
Năm Xuất bản: 1992
Khổ sách: 20
Số trang: 72
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích