History of Medieval philosophy
Tác giả: Joseph Saranyana
Ký hiệu Tác giả: SA-J
DDC: 180.9 - Lịch sử, địa lý triết học Cổ Đại (trước Công Nguyên)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0015500
Nhà Xuất bản: Sinag_Tala
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 22
Số trang: 277
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích