Giáo lý bao đồng
Phụ đề: Phần lịch sử hội thánh
Tác giả: Aug.Nguyễn Văn Trinh
Ký hiệu Tác giả: AU-T
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0015569
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 262
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0015572
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 262
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích