Handbook for Liturgical Studies - T.5: Liturgical Time and Space
Tác giả: Handbook for Liturgical, Anscar J. Chupungco
Ký hiệu Tác giả: LITU
DDC: 260.01 - Phụng vụ Tổng quát
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: T5/2000
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0015687
Nhà Xuất bản: A Pueblo Book
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 22
Số trang: 420
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích