Temps et recit
Tác giả: Paul Ricoeur
Ký hiệu Tác giả: RI-P
DDC: 190 - Triết học Tây Phương hiện đại, Descartes
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0015694
Nhà Xuất bản: Edition du Seuil
Năm Xuất bản: 1985
Khổ sách: 17
Số trang: 489
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích