Spirituality - Forms, foundation, methods
Tác giả: Kees Waaijman
Ký hiệu Tác giả: WA-K
DDC: 248.01 - Lý thuyết về Linh đạo Công Giáo (Kitô Giáo)
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: T. 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0015859
Nhà Xuất bản: Peeters
Năm Xuất bản: 2002
Khổ sách: 26
Số trang: 592
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích