Finitude et culpabilité
Tác giả: Paul Ricoeur
Ký hiệu Tác giả: RI-P
DDC: 101 - Lý thuyết tổng quát về triết học
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0015865
Nhà Xuất bản: Aubier
Năm Xuất bản: 1960
Khổ sách: 22
Số trang: 162
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích