Obras de San Juan de la Cruz
Tác giả: Obras
Ký hiệu Tác giả: OBR
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Tây Ban Nha
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0016003
Nhà Xuất bản: Apostolado de la prensa
Năm Xuất bản: 1928
Khổ sách: 18
Số trang: 892
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0026049
Nhà Xuất bản: Burgos
Năm Xuất bản: 1943
Khổ sách: 17
Số trang: 872
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0035127
Nhà Xuất bản: Burgos
Năm Xuất bản: 1925
Khổ sách: 18
Số trang: 1120
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích