L'expérience chrétienne
Tác giả: Bernard Marliangeas
Ký hiệu Tác giả: MA-B
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0016016
Nhà Xuất bản: Cerf
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 264
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích