Je jouerai pour Toi - Méditations sur la vie religieuse
Tác giả: Cardinal C. M. Martini
Ký hiệu Tác giả: MA-C
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0016043
Nhà Xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm Xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 226
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích