Dialogue of life - A Christian among Alhah's Poor
Tác giả: Bob Mccahill
Ký hiệu Tác giả: MC-B
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0016062
Nhà Xuất bản: St Paul
Năm Xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 109
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích