L`État Religieux- T.2: La vraie Épouse de Jésus- Christ ou la Saint …
Tác giả: Saint Alphonse
Ký hiệu Tác giả: AL-S
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0016151
Nhà Xuất bản: Ceuvres Spirituelles
Năm Xuất bản: 1936
Khổ sách: 15
Số trang: 386
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích