Entretenimientos Espirituales Francisco de Sales, Obispo, Doctor de la Iglesia
Tác giả: Entretenimientos
Ký hiệu Tác giả: ENT
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0016157
Nhà Xuất bản: Barcelona
Năm Xuất bản: 1881
Khổ sách: 15
Số trang: 363
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích