Sống đức ái
Tác giả: Charles De Foucauld
Ký hiệu Tác giả: FO-C
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0016192
Nhà Xuất bản: Đức tin và Văn hóa
Năm Xuất bản: 1973
Khổ sách: 17
Số trang: 300
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích