Obras de santa catalina de siena
Tác giả: Fr Francisco Barbado Viejo
Ký hiệu Tác giả: VI-F
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Latin
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0016286
Nhà Xuất bản: Madrid
Năm Xuất bản: 1955
Khổ sách: 20
Số trang: 641
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích