Les Sacrements
Tác giả: A. M. Roguet, O.P.
Ký hiệu Tác giả: RO-A
DDC: 265 - Bí tích, nghi lễ và điều luật Tôn giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0016319
Nhà Xuất bản: Les Editions du Cerf
Năm Xuất bản: 1952
Khổ sách: 18
Số trang: 188
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0078739
Nhà Xuất bản: Les Editions du Cerf
Năm Xuất bản: 1952
Khổ sách: 18
Số trang: 188
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích