Le secret de la confession
Tác giả: Bernard Bro
Ký hiệu Tác giả: BR-B
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0016327
Nhà Xuất bản: Les Editions du Cerf
Năm Xuất bản: 1984
Khổ sách: 19
Số trang: 135
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích