christian spirituality - high middle ages and reformation
Tác giả: Jill Raitt
Ký hiệu Tác giả: RA-J
DDC: 248.01 - Lý thuyết về Linh đạo Công Giáo (Kitô Giáo)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0016329
Nhà Xuất bản: Crossroad
Năm Xuất bản: 1988
Khổ sách: 24
Số trang: 468
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0069865
Nhà Xuất bản: Crossroad, New York
Năm Xuất bản: 1988
Khổ sách: 24
Số trang: 480
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích