Maitre Eckhart
Tác giả: Fernand Brunner
Ký hiệu Tác giả: BR-F
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0016336
Nhà Xuất bản: Ad Solem
Năm Xuất bản: 1999
Khổ sách: 17
Số trang: 178
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích