The road to Damascus
Tác giả: John A. O'Brien
Ký hiệu Tác giả: OB-J
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: 3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0016350
Nhà Xuất bản: A Pinnacle Book
Năm Xuất bản: 1952
Khổ sách: 17
Số trang: 190
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích