Philosophie de l'esprit: Finitude et culpabilité - II: La symbolique du mal
Tác giả: Paul Ricoeur
Ký hiệu Tác giả: RI-P
DDC: 190 - Triết học Tây Phương hiện đại, Descartes
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0016500
Nhà Xuất bản: Aubier Éditions Montaigne
Năm Xuất bản: 1960
Khổ sách: 22
Số trang: 335
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích