Door to the Sacred, a historical introduction to Sacraments
Tác giả: Joseph Martos
Ký hiệu Tác giả: MA-J
DDC: 265 - Bí tích, nghi lễ và điều luật Tôn giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0016630
Nhà Xuất bản: Image Books
Năm Xuất bản: 1982
Khổ sách: 20
Số trang: 536
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích