Face à la Contestation - Textes de Paul VI
Tác giả: Paul VI
Ký hiệu Tác giả: PA-
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0016651
Nhà Xuất bản: Fayard
Năm Xuất bản: 1970
Khổ sách: 20
Số trang: 363
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích