Tìm hiểu Thánh vịnh - 1
Tác giả: J. Webber
Ký hiệu Tác giả: WE-J
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0016998
Nhà Xuất bản: UBĐKCG TP.HCM
Năm Xuất bản: 1993
Khổ sách: 20
Số trang: 392
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0017107
Nhà Xuất bản: UBĐKCG TP.HCM
Năm Xuất bản: 1993
Khổ sách: 20
Số trang: 392
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích