Spiritual Theology
Tác giả: Jordan Aumann
Ký hiệu Tác giả: AU-J
DDC: 248.01 - Lý thuyết về Linh đạo Công Giáo (Kitô Giáo)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0016944
Nhà Xuất bản: The Faculty of Theology
Năm Xuất bản: 1982
Khổ sách: 22
Số trang: 456
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0024405
Nhà Xuất bản: Sheed and Ward
Năm Xuất bản: 1980
Khổ sách: 20
Số trang: 441
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích