Suy niệm Thánh Vịnh khi đọc các giờ kinh phụng vụ
Nguyên tác: Le Miel Du Rocher
Tác giả: A. M. Roguet
Ký hiệu Tác giả: RO-A
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0016967
Nhà Xuất bản: Les Editons du cerf
Khổ sách: 20
Số trang: 190
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0018413
Nhà Xuất bản: Les Editons du cerf
Khổ sách: 20
Số trang: 190
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0018654
Nhà Xuất bản: Les Editons du cerf
Khổ sách: 20
Số trang: 190
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích