Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh
Tác giả: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II
Ký hiệu Tác giả: PH-G
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0017020
Nhà Xuất bản: Không có
Khổ sách: 20
Số trang: 228
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích