Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh - 2
Tác giả: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II
Ký hiệu Tác giả: PH-G
Dịch giả: Cao Tấn Tĩnh
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0017051
Nhà Xuất bản: Không có
Khổ sách: 20
Số trang: 168
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0027835
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Khổ sách: 20
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích